top of page

FAQ

 • Why do FAQs matter?
  FAQs are a great way to help site visitors find quick answers to common questions about your business and create a better navigation experience.
 • Co je vlastně AI?
  Umělá inteligence (AI, z anglického "Artificial Intelligence") je oblast vědy a technologie zaměřená na vytváření strojů a softwarových systémů, které dokáží vykonávat úkoly vyžadující lidskou inteligenci. Tyto úkoly mohou zahrnovat rozhodování, rozpoznávání obrazů a textu, analýzu dat, strojové učení, přirozenou interakci v jazyce, autonomní pohyb a mnoho dalších. Existují různé formy a typy umělé inteligence, od jednoduchých pravidlových systémů až po komplexní neuronové sítě a algoritmy strojového učení. Většina současných AI systémů je založena na konceptu "učení z dat", což znamená, že systémy se "učí" a "zdokonalují" tím, že analyzují velké množství informací a postupně se stávají efektivnějšími v plnění konkrétního úkolu. AI má široké uplatnění v různých odvětvích, včetně zdravotnictví, dopravy, finančního sektoru, maloobchodu a výroby. Má také potenciál radikálně ovlivnit společnost a ekonomiku, což přináší řadu etických a společenských otázek. Je důležité poznamenat, že "umělá inteligence" není jednotná nebo statická technologie, ale spíše široký a rychle se vyvíjející vědní obor s různými podobory a specializacemi.
 • What is an FAQ section?
  An FAQ section can be used to quickly answer common questions about your business like "Where do you ship to?", "What are your opening hours?", or "How can I book a service?".
 • Where can I add my FAQs?
  FAQs can be added to any page on your site or to your Wix mobile app, giving access to members on the go.
 • How do I add a new question & answer?
  To add a new FAQ follow these steps: 1. Manage FAQs from your site dashboard or in the Editor 2. Add a new question & answer 3. Assign your FAQ to a category 4. Save and publish. You can always come back and edit your FAQs.
 • How do I edit or remove the 'Frequently Asked Questions' title?
  You can edit the title from the FAQ 'Settings' tab in the Editor. To remove the title from your mobile app go to the 'Site & App' tab in your Owner's app and customize.
 • Can I insert an image, video, or GIF in my FAQ?
  Yes. To add media follow these steps: 1. Manage FAQs from your site dashboard or in the Editor 2. Create a new FAQ or edit an existing one 3. From the answer text box click on the video, image or GIF icon 4. Add media from your library and save.
bottom of page